ILLNESS & HOSPITAL CLAIM

Full procedure to lodge a claim is contained within the MEMBER declaration form.  If unsure, please call or email us for assistance.  Please be sure to download all three (3) forms below for Illness and Hospital claims.

Declaration for your DOCTOR to complete

Declaration for MEMBER to complete 

Confirmation of banking details for claim payment purposes [MEMBER]

claim_Dr.pdf claim_Dr.pdf
Size : 57.258 Kb
Type : pdf
claim_memb.pdf claim_memb.pdf
Size : 58.24 Kb
Type : pdf
claim_pmt_det.pdf claim_pmt_det.pdf
Size : 30.071 Kb
Type : pdf

SIEKTE & HOSPITAAL EISVORMS

Die volledige eisprosedure is vervat op die LID verklaringsvorm.  Lees asseblief sorgvuldig en skakel of epos ons gerus indien onseker. Laai asseblief al drie (3) die onderstaande vorms af vir eis doeleindes. 

Veklaring deur DOKTER

Verklaring deur LID 

Bevestiging van bankbesonderhede vir betaling van eis [LID] 

eis_dr.pdf eis_dr.pdf
Size : 83.554 Kb
Type : pdf
eis_lid.pdf eis_lid.pdf
Size : 50.657 Kb
Type : pdf
eis_bank_bes.pdf eis_bank_bes.pdf
Size : 47.542 Kb
Type : pdf